Recreatie

Leef je uit in het landschap

Regionaal Landschap de Voorkempen wil het landschap beleefbaar maken voor iedereen. Samen met partners werken we aan het herstel van trage wegen, de opmaak van wandelgebieden, fietslussen en kajakroutes en het vergroenen, inrichten en openstellen van buurtplekken, speelbossen en schoolomgevingen. Door rustbanken, picknickplaatsen en uitkijktorens te plaatsen, geven we iedereen de kans om even stil te staan en te genieten van het prachtige landschap. 

Trage wegen

De snelste route naar een prachtige landschap

Als alternatieve paden voor niet-gemotoriseerd verkeer bieden trage wegen een ideale ontsnappingsroute om je rustig, milieuvriendelijk en veilig doorheen het landschap te bewegen. Het zou zonde zijn om deze zomaar ‘weg’ te werpen!

Trage wegen vertellen, als levend erfgoed, het verhaal van een dorp of gemeenschap. Verder zijn het belangrijke ecologische verbindingen tussen natuurgebieden, waarover tal van planten en dieren zich makkelijk kunnen verplaatsen.

Heel wat wandelpaden uit onze wandelnetwerken, wandellussen en wandelgebieden zijn trage wegen, maar er zijn er nog veel meer die nog niet, of niet meer, in gebruik zijn. Daarom ondersteunen wij gemeenten bij de opmaak van een trage wegenplan en het concreet openstellen en (opnieuw) toegankelijk maken van trage wegen. 

 

Van inventarisatie tot uitvoering

Eerst en vooral brengen we de trage wegen van ons werkingsgebied in kaart. Samen met bewoners, eigenaars, het gemeentebestuur, landbouwers, wandelaars en fietsers bekijken we of openstelling en/of herstel van de geïnventariseerde trage wegen wenselijk is. We bundelen de adviezen en leggen prioriteiten vast. In een laatste fase voeren we aanleg- en herstellingswerken uit waarbij we rekening houden met de landschappelijke inkleding van de trage weg, haar natuurlijke functie en de nodige infrastructuur, zoals het plaatsen van banken of bruggetjes.

Om te bepalen welke trage wegen opnieuw worden opengesteld, en welke zullen worden verlegd of afgeschaft, wordt vaak de vraag gesteld: waarvoor gebruiken we deze trage weg? 

- Om te sporten, om te ontspannen, om veilig onderweg te zijn om de stilte op te zoeken, voor dagelijkse verplaatsingen, om in de natuur te zijn, om de hond uit te laten….

 

© RLDV - We have heart

Speelbossen, buurtplekken en groene scholen

Enthousiaste en leergierige kinderen

Kinderen ontwikkelen mentaal en fysiek sneller wanneer ze regelmatig in een groene omgeving spelen. Ze zijn creatiever in hun spel, genieten meer van hun vrije tijd, maken minder ruzie en zijn rustiger in de les nadien. Daarom werken wij samen met scholen en lokale overheden aan de vergroening van speelplaatsen, het inrichten van speelbossen en het aanleggen van beleefbare buurtplekken.

© RLDV

Vergroening scholen

Zoersel, Risschotse Loop
© RLDV

Inrichten buurtplekken

© We have heart

Openstellen speelbossen