Landschapszorg

Wij zorgen voor het landschap en het landschap zorgt voor jou

Zorgen voor het landschap is als het maken van één grote puzzel: je moet alle stukken leggen om tot een mooi geheel te komen. Landschapszorg omvat dus veel verschillende invalshoeken, thema’s en perspectieven en er mag geen enkel stuk van de puzzel ontbreken.

Regionaal Landschap de Voorkempen is gespecialiseerd in het leggen van deze puzzels: we doen aan zorg van het landschap onder de vorm van aanplanten, onderhouden en beheren. Met bomen, struiken, hagen, heggen, houtkanten en andere streekeigen planten brengen we punten en lijnen aan in het landschap, we creëren bijzondere plekken in de natuur, zonder het geheel uit het oog te verliezen. Met alle betrokken partners wordt getimmerd en gepuzzeld totdat het plaatje klopt, bijvoorbeeld met een ‘strategisch project’ in een bepaalde regio. Want elke landschapspuzzel is anders en vereist zorg op maat.

Niet enkel de natuur, planten en dieren, maar ook mensen varen wel bij een goed verzorgd landschap: het landschap zorgt ook voor ons! De heilzame effecten van contact met natuur en landschap zijn al meermaals bewezen. Een echte win-win dus, die landschapszorg!

Landschapsbeheer

Als gemeente is het een uitdaging om noodzakelijke onderhoudswerken in het buitengebied tijdig en correct uit te voeren. Om in te spelen op deze specifieke nood, zetten de Regionale Landschappen het Loket Onderhoud Buitengebied (kortweg LOB) op. Zo gebeurt het landschapsbeheer op een consistente, kwalitatieve en tijdsefficiënte manier.

 

Bekijk de folder voor extra informatie en getuigenissen.

Stappenplan voor gemeenten en steden:

 1. Neem contact op met ons landschapsteam via het algemeen e-mailadres info@rldv.be.  
 2. We plannen een gesprek rond alle mogelijkheden (thematisch, geografisch, vorm van samenwerking, prioriteiten)
 3. We stellen een offerte op maat op, na een goedkeuring stellen we een samenwerkingsovereenkomst op die het schepencollege dient goed te keuren
 4. We updaten een bestaande inventaris of starten een nieuwe
 5. Opmaak van een visie én beheerplannen op maat en in samenspraak met de gemeente
 6. Bekijken hoe verdere coördinatie verloopt en eventueel nieuwe offerte en overeenkomst opmaken
 7. Dankzij een consistent beheer verbeteren we samen het landschap!

Plant van Hier

Het kwaliteitslabel Plant van Hier promoot het gebruik van kwaliteitsvol autochtoon plantmateriaal uit Vlaanderen. De regionale landschappen hebben dit kwaliteitslabel en de werking errond ontwikkeld. Onlangs is het label overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos. De regionale landschappen blijven het gebruik van Plant van Hier promoten omdat ze de biodiversiteit versterken, bestendig zijn tegen klimaatverandering en producten van korte keten zijn.

De regionale landschappen zien speciaal een taak weggelegd in het vrijwaren van sites met autochtone planten, die vaak ook een cultuurhistorische waarde hebben, waar zaden geoogst kunnen worden voor de kweek van Plant van Hier. Om het label Plant van Hier te mogen dragen, moet het hele proces van oogst tot kweek plaatsvinden onder controle van de Dienst Kwaliteit van het Departement Landbouw en Visserij.

Website Plant van Hier
© RLDV

Natuur en gezondheid

De natuur heeft een helend effect op onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal, zowel preventief als curatief. Natuur brengt rust in je hoofd, geeft nieuwe energie, zorgt ervoor dat je je beter in je vel voelt, verbetert je immuunsysteem, zet je aan tot bewegen en zoveel meer. Natuur is een plek om even te deconnecteren terwijl het tegelijkertijd ook een plek voor verbinding is.

Daarom zetten we volop in op vergroening van scholen, zorginstellingen en de publieke ruimte, zo brengen we de natuur dichter bij de mensen. In ons ruime aanbod van natuurbeleving zetten wij in op een integrale toegankelijkheid en proberen we ook de meest kwetsbare groepen toe te leiden. Want buiten word je beter.

Ontdek onze inspiratiegids 'Natuur met zorg'

Enkele voorbeelden

Kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen (of KLE) zijn beplantingen of waterpartijen die ons landschap verrijken, zowel op vlak van verfraaiing als biodiversiteit. Denk maar aan dreven, houtkanten, poelen… De elementen waar je langs wandelt en soms zelfs even halt houdt omdat ze zo mooi zijn. Vaak dragen ze ook bij aan de streekidentiteit: het landschap in de Polders ziet er onder meer door de KLE volledig anders uit als dat van de Kempen. Daarnaast zijn het belangrijke pleisterplaatsen voor allerlei dier- en plantensoorten… In het hedendaagse landschap zijn KLE bovendien ook belangrijke verbindingselementen tussen groengebieden, waarlangs soorten zich kunnen verplaatsen van het ene naar het andere gebied. Koolmezen, ringmussen, kikkers, watersalamanders… alles en iedereen heeft er baat bij.

"Vele kleine beetjes maken ook hier één grote. Hoe meer variatie, hoe beter. Een stukje gemengde haag doet soms veel meer dan een meterslange beukenhaag."

De regionale landschappen hebben landschapsconsulenten in dienst die met jou meedenken en kijken hoe ze jouw terrein optimaal kunnen inrichten op vlak van landschap en biodiversiteit. Ze creëren niet alleen ideeën maar voeren ze ook uit. Heb jij wat grond waar ruimte is voor KLE? Ga dan zeker eens te rade bij onze landschapsconsulenten.

KLE – en het groen in ons landschap in het algemeen – hebben een belangrijke invloed op onze mentale gezondheid. Onthaasten, tot rust komen, boombaden… het zijn maar enkele termen die de laatste jaren aan belang winnen en die dankzij KLE ook tot hun recht kunnen komen.

Ook de landbouw heeft baat bij KLE. Met een mooie term spreekt men van ‘ecosysteemdiensten’.

  • KLE huisvesten natuurlijke predatoren van schadelijke insecten zoals mezen, lieveheersbeestjes, sluipwespen
  • Hagen en heggen zorgen ervoor dat de wind minder vrij spel heeft maar
  • ze kunnen dankzij hun wortels ook erosie (= afspoelen van de grond) beperken.
  • Bomenrijen zorgen dan weer voor de nodige verkoeling en beperken de droogte.
© Pixabay

Nationale & Landschapsparken

De Regionale Landschappen zijn sinds 1990 de doorstart van de “Landschapsparken”. In de daaropvolgende jaren werden de werkingsgebieden en de activiteiten van de bestaande Regionale Landschappen verruimd en werden er nieuwe opgericht.

Vanuit onze voorgeschiedenis, missie en werking zetten we nog altijd prioritair in op de meest kwaliteitsvolle landschappen en natuurgebieden van ons werkingsgebied.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de werking rond ‘Landschapsparken’ en ‘Nationale Parken’, kortweg ‘Vlaamse Parken’ genoemd, in de schoot van de Regionale Landschappen wordt verdergezet. 

Regionale Landschappen werken actief mee aan initiatieven tot de erkenning van bestaande en de oprichting van nieuwe ‘Vlaamse Parken’ en staan hierbij garant voor traditie en continuïteit waarbij we onze ervaring, expertise en netwerk inzetten voor en door sterke gebiedscoalities.

BLIJF OP DE HOOGTE EN VOLG ONS

facebook_icon instagram_icon