Erfgoed

Erfgoed

De Voorkempen heeft een rijke geschiedenis. Als oplettende bewoner of passant kan je meermaals per dag in contact komen met de nog levende getuigen hiervan. Of het nu gaat over weelderige kasteeldreven en historische houtkanten, statige boerderijen of landhuizen. Erfgoed omringt en verrijkt ons leven elke dag.

Erfgoed Voorkempen werkt samen met Regionaal Landschap de Voorkempen en lokale besturen, eigenaars en het middenveld om deze getuigen in eer te herstellen en in de kijker te zetten. Hierbij horen projecten die zich richten op het historische landschappelijke erfgoed, maar we werken ook rond bouwkundig erfgoed en kleinere erfgoedelementen. Zo zetten wij ons dagelijks in om dit rijke verleden een duurzame toekomst te geven.

Klein bouwkundig erfgoed

Overal in het landschap vind je interessante bouwwerken uit het verleden. Ze bepalen mee de identiteit van een streek en bepalen het uitzicht van het landschap. Denk hierbij aan (veld)kapelletjes, bakovens en waterputten. Deze bouwkundige elementen zijn meestal klein en genieten geen bescherming, waardoor ze vaak in slechte staat zijn. We zetten ons in om dit klein bouwkundig erfgoed te restaureren.

We geven kapelletjes een facelift, knappen oude bakovens op zodat de traditie van broodbakken kan verdergezet worden. Daarnaast restaureren we kruisen, waterputten, toegangspoorten en zoveel meer. Zo zorgen we voor een mooie verweving tussen verleden en toekomst en natuur en cultuur.  

Ken je zelf een stukje bouwkundig erfgoed dat wat liefde kan gebruiken? Neem contact op met Erfgoed Voorkempen!

Houtig erfgoed
© Karel Jespers - Gevlochten haag in Brasschaat

Houtig erfgoed

Houtig erfgoed vormt de ruggengraat van het leven op het platteland. Je vindt ze in het landschap terug in allerlei soorten, vormen en maten: van oude autochtone plantsoorten, zoals de zeldzame wegedoorn, tot door de mens ontwikkelde snoeivormen. Denk maar aan leibomen, kandelaren, geschoren taxusbollen, hakhout, … .

Houtwallen, heggen en hakhout werden oorspronkelijk aangelegd om functionele redenen, maar groeiden uit tot ruimtelijk structurerende elementen die het beeld van landelijke streken bepalen. Ook esthetisch aangelegde groenstructuren zoals dreven, parken, pastorietuinen en solitaire bomen dragen bij tot de landschappelijke kwaliteit. De verbondenheid met de mens was er altijd. Wij maken, gebruiken en beheren houtig erfgoed. 

Kapelletjes in de kijker

Overal in het Vlaamse landschap vind je kapelletjes in allerlei vormen en maten. Sommigen staan in een dorpskern, anderen onder een monumentale lindeboom of in een veld en dan heb je nog de eenvoudige boomkapelletjes. Geen uitdaging is te groot: wij herstellen ze in ere.

© RLDV - Fort, Oelegem

Militair erfgoed dat tot de verbeelding spreekt

Militair erfgoed doorkruist onze hele streek. Sinds de scheiding van de Nederlanden omvat de Voorkempen een deel van de historische grensstreek waardoor de Voorkempen vaak het toneel was van de strijd tussen verschillende Europese mogendheden.

Overal in het landschap vind je overblijfselen van de strijd die hier gevoerd werd. De 80-jarige oorlog, de Spaanse successieoorlog, de Napoleontische oorlogen, de Hollandse periode en de Eerste en Tweede Wereldoorlog; allemaal lieten ze hun sporen na in het landschap. Maar ook in de herinnering.

Kasteeldomeinen

De Voorkempen staat bekend om haar kastelen en imposante domeinen. Regionaal Landschap de Voorkempen engageert zich om samen met de eigenaren de natuur-, landschaps- en erfgoedwaarden van deze landgoederen te garanderen, behouden en versterken. 

Bakovens

Bakovens zijn houtgestookte ovens in baksteen met een koepel van stroleem. Tot midden vorige eeuw werden ze gebruikt om brood in te bakken.

Door jaren van onbruik zijn de meeste in verval of verdwenen na verbouwingen. Regionaal Landschap de Voorkempen wil meer van deze ovens restaureren en in de kijker zetten. 

BLIJF OP DE HOOGTE

Ik schrijf me in op de nieuwsbrief