Biodiversiteit

┬ę Shutterstock

Leven in het landschap

Natuur vind je overal in het landschap. Niet alleen in natuurgebieden, maar ook in jouw tuin en omgeving. Regionaal Landschap de Voorkempen zet natuurprojecten op met versterking van leefgebieden, groene stapstenen en verbindingen voor waardevolle fauna en flora.

In heel wat gemeenten werken we samen aan de uitvoering van actieplannen met maatregelen voor specifieke planten- en diersoorten. Gemeenten, verenigingen, inwoners, landbouwers en jagers kunnen bij ons terecht voor adviesverlening en ondersteuning bij concrete acties.

Natura 2000

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom neemt ook Vlaanderen maatregelen om waardevolle planten en dieren te beschermen door hun leefgebieden te ontwikkelen en te herstellen. 

 

In de Voorkempen liggen 6 Natura 2000 gebieden met een veertigtal Europees beschermde dier- en plantensoorten in meer dan 20 Europees beschermde leefgebieden en habitats.