Zwartvenbos, Kalmthout

Hier werken we aan een nieuw stukje natuur met herstel van een historische waterpartij.Delen

In vogelvlucht van Grenspark Kalmthoutse Heide en natuurgebied De Markgraaf werken we hier in samenwerking met de private eigenaar en Bosgroep Antwerpse Gordel aan het herstel van het landschap. Een grote waterpartij die hier ooit lag, komt terug.

  • Centraal op het perceel, in de laagste zone komt een grote poel. Die vormt een onderdeel van een groter complex van bestaande poelen en vennen in een regio waar zeldzame amfibieën en libellen voorkomen.
  • De afschuining van de oever van de Zwarte beek zal meer kansen geven aan oeverplanten
    en zorgen voor een verhoogde waterbuffering.
  • Na de natuurinrichting wordt een deel van het perceel bebost met boomsoorten aangepast aan de lokale bodem. De bosranden krijgen verschillende struiken met bloemen en bessen.

Om wildschade te vermijden, plaatst de aannemer een wildraster dat de eerste jaren blijft staan. 

Archeologisch vooronderzoek
© RLDV - Archeologisch vooronderzoek
© RLDV - Zwarte beek voor de werken
© RLDV - Graafwerken
© RLDV - Nieuwe poel
© RLDV - Meer ruimte voor water in de Zwarte Beek

Misschien vind je dit ook interessant: