Vakwerk/Netwerk

Hoeves uit de Voorkempen in de spotlight



Delen

In de Voorkempen kennen we nog het beeld van de hoeve in een uitgestrekt landbouwgebied met stallen en bijgebouwen. Het is typisch voor de landelijke identiteit van onze regio. 

Ondanks hun sleutelpositie voor de beeldvorming van onze streek, verdwijnen meer en meer hoeves. Ze vallen ten prooi aan ingrijpende renovaties of afbraak en ruimen plaats voor nieuwbouw. Eigenaars vinden moeilijk hun weg naar kwaliteitsvol beheer waardoor hun hoeves erfgoedwaarde verliezen.

We willen eigenaars helpen om de weg te vinden naar ondersteunende instanties, premies en gespecialiseerde (lokale) vaklui. Die laatste verdienen samen met de technische vakscholen meer aandacht. 

Dat is het project Vakwerk/Netwerk van Erfgoed Voorkempen in samenwerking met het Centrum voor Agrarische Geschiedenis met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. 

Projectverloop

Over welke historisch hoeves in de Voorkempen gaat het nu? Hoe kunnen we eigenaars helpen met het behoud en beheer van hun hoeves? De informatie die we hierover verzamelden, werd samengevat in een onderzoeksrapport

In 2021-2022 gaan we concreet aan de slag:

  • najaar 2021: opstart praktische ondersteuning eigenaars en vaklui via:
    • een publicatie met concrete tips en richtlijnen 
    • een vormingspakket met workshops, demonstratiedemo’s of kleinere voorbeeldrestauraties bij particulieren rond ambacht en materiaalgebruik 
  • voorjaar 2022: opstart overkoepelend netwerk voor eigenaars, lokale vaklui en vakscholen 
© Karel Jespers
Handleiding voor hoeve-eigenaars

Voor dit project kunnen we rekenen op de steun van LEADER.