Paard in het landschap

Paardenhouders aan de slag voor een natuurlijke, biodiverse en landschappelijk verantwoorde integratie van paardenweiden en -infrastructuurDelen

Akkers en akkerranden

Akkers en akkerranden zijn een belangrijke biotoop voor heel wat diersoorten, maar door veranderd gebruik in de landbouw hebben akkervogels zoals geelgors, veldleeuwerik en patrijs het moeilijk. Gerichte maatregelen kunnen het verschil maken en zorgen dat landbouw en natuur bondgenoten worden. Een voorbeeld van zo'n gerichte maatregel is nestbescherming. Zo helpen we onder meer de bruine kiekendief, een rietbroeder die nogal eens graanakkers opzoekt. 

Je bent eigenaar van een akker?

Dan kan je bij ons terecht voor heel wat zaken:

  • financiële tegemoetkoming bij bescherming van een nest van een bruine kiekendief tegen uitmaaien
  • advies rond het te gebruiken bloemenmengsel
  • financiële tegemoetkoming voor het zaadmengsel voor een akker- of akkerrand
  • informatie over het opstellen van beheerovereenkomsten door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Groen paradijs voor paarden

Met enkele eenvoudige, maar slimme aanpassingen, tover je een weide om tot een groen paradijs voor paarden.

Door de weide op te delen in zones, of door paarden op een pad of track te houden, blijft de weide gespaard van overbegrazing en overbetreding. Dat is goed voor het bodemleven en de biodiversiteit in het grasland. En de paarden krijgen zo meer beweging.

Door struiken en bomen aan te planten in en rond de weide, creëer je nestgelegenheid en voedsel voor heel wat wilde dieren. De paarden kunnen smullen van de overhangende takken en vullen zo hun dieet aan met de nodige mineralen. Ook de schaduw van de bomen is natuurlijk welkom.

De aanleg van een poel behoort eveneens tot de mogelijkheden: de paarden kunnen er drinken of verkoeling zoeken. In een afgerasterd deel van de poel vinden amfibieën een prima biotoop.

Heb je interesse om ook van jouw weiland een groene oase te maken? Neem dan contact op!

Contacteer ons
Lekkere weide
© Katinka Leroy

Zelf aan de slag met handige beheersfiches


Welk type boom kies ik het beste? Hoe onderhoud ik mijn paardenweide? Hoe leg ik een poel aan als natuurlijk drinkwaterbassin? Deze handige beheersfiches geven je een pak informatie en tips om zelf aan de slag te kunnen gaan met de herinrichting van je paardenweide.

Algemene tips

Het paard- en natuurvriendelijk inrichten van een paardenweide heeft niet enkel tal van voordelen voor de paarden zelf, maar ook voor het omliggende landschap. Ontdek wat een aangepaste paardenweide kan betekenen voor zowel paard als natuur en landschap.

Naar de fiche

De juiste boom

Bomen kunnen verschillende functies hebben: als schaduwboom, als scherm of als herkenningspunt. In deze beheersfiche ontdek je welke boom je best kiest voor jouw weide.

 

Naar de fiche

Correct onderhoud

Goed beheerde graslanden zijn onmisbaar voor paarden en hebben een belangrijke ecologische en landschappelijke waarde. Dit geldt zowel voor graasweiden als voor
hooilanden. Via deze tips zorg je voor een correct onderhoud.

Naar de fiche

Hagen of houtkanten?

Voor veel diersoorten is een aanwezigheid van hagen, heggen en houtkanten essentieel. Deze elementen vormen een biotoop op zich en worden gebruikt om te schuilen, te rusten, te nestelen of als voedselvoorraad. Maar wat kies je wanneer?

Naar de fiche

Poel voor drinkwater

Een poel bevat bijna het hele jaar door op natuurlijke wijze gronden/of regenwater. Naast drinkwatervoorziening leveren poelen ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Via deze tips leg je op een juiste manier een poel aan.

© Spinnewyn
Naar de fiche

Integratie landschap

Een mooi geïntegreerde paardenweide kan een boost geven aan het omliggende landschap en de biodiversiteit. Vooraleer je als paardenhouder terreinwerken uitvoert, is het belangrijk om eerst een aantal belangrijke stappen te overlopen.

Naar de fiche

Materialen

Een mooie landschappelijke integratie van je paardenweide, vraagt een doordachte materiaalkeuze. De afrastering, een schuilhok, drinkbakken en voederbakken hebben een
grote impact op het landschap. Ontdek hier welk type materiaal je kan gebruiken.

Naar de fiche

Biodiversiteit 

Een goed ingerichte paardenweide kan heel wat voordelen opleveren voor verschillende
fauna- en florasoorten. Met deze fiche willen we je graag enkele maatregelen voorleggen
die jij als paardenhouder kan ondernemen om andere dieren te verwelkomen.

Naar de fiche

Ons landbouwlandschap, een verhaal van verwevenheid op het platteland

Het grootste deel van de open ruimte in Vlaanderen is een landbouwlandschap. Niet verwonderlijk dan ook dat landbouwers belangrijke partners zijn van de Regionale Landschappen. Als Regionaal Landschap schrijven wij via projecten mee aan een wervend verhaal van verwevenheid. Hierin zoeken wij naar win-wins voor landbouw en landschap, en zijn wij bruggenbouwers die landbouwers, beleid en inwoners met elkaar verbinden. Het doel? Samen werken aan een hogere omgevingskwaliteit. Dat wil zeggen: mét landbouwers, op maat van de streek én op maat van landbouwbedrijven, bouwen aan een landschap waarin landbouw en natuur met elkaar verweven zijn. 

Het platteland kan heel wat ecosysteemdiensten leveren. De meest gekende ecosysteemdiensten zijn bestuiving en natuurlijke plaagbeheersing. De soorten die deze diensten leveren, helpen bij de beheersing van ziektes en plagen en het bestuiven van heel wat gewassen en planten. Daarnaast krijgt het platteland te kampen met opportunistische soorten (bladluizen, everzwijnen, ganzen, kraaiachtigen, duiven…) die zich aan de nieuwe landbouwlandschappen en technieken hebben aangepast en zo vaak ongewenste gasten worden voor bepaalde doelgroepen (onder meer  de tuin- en landbouwsector) op het platteland. Dit in combinatie met de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland zorgt ervoor dat de ecosysteemdiensten afnemen.

Er zijn heel wat benaderingen bij het werken aan ecosysteemdiensten waarbij men vertrekt vanuit een individuele benadering van soorten of problemen. Wij werken aan een geïntegreerde aanpak op gebiedsniveau waarbij een evenwicht trachten te vinden tussen gewenste en ongewenste soorten. Die aanpak stemmen we af op de diverse doelgroepen die op het platteland wonen en werken. Ontdek hieronder hoe boeren en boerinnen ons landschap dagelijks sterker, meer biodivers, mooier en toegankelijker kunnen maken.