Loket Onderhoud Buitengebied (LOB)

Loket onderhoud buitengebiedTerug naar overzicht
Delen

Wat is een LOB?

Een Loket Onderhoud Buitengebied, kortweg LOB,  is een platform of samenwerkingsverband dat gemeente- en stadsbesturen ondersteunt bij het regulier landschapsonderhoud, van inventarisatie tot uitvoering. Het LOB kan ingezet worden voor het beheer van kleine landschapselemeneten (KLE) en recreatieve infrastructuur zoals poelen, bomen(rijen), houtkanten), trage wegen, bermen, infoborden, ... 

Welke voordelen biedt een LOB?

  • Het maakt het mogelijk om kostbare tijd, middelen en beheerkennis efficiënter in te zetten. 
  • Het helpt beleidsvisies vlotter vertalen naar concreet onderhoud op het terrein (en draagt zo bij tot de visievorming). 
  • Het neemt de coördinatie van de uitvoering (deels of volledig) in handen. 
  • Het geeft besturen de kans om intergemeentelijke samen te werken (bijvoorbeeld op het vlak van aanbestedingen). 
© Boerennatuur
© Boerennatuur

Brochure Loket Onderhoud buitengebied

Gids voor gemeentes

Als gemeente zie je soms door de bomen het buitengebied niet meer. Hoe beheer je het buitengebied en de bijhorende landschapselementen duurzaam en met kennis van zaken? Om in te spelen op deze specifieke nood starten de Regionale Landschappen met een LOB-werking.

Download brochure

Een LOB in de Voorkempen?

Met dit project willen we het regulier beheer van het buitengebied efficiënter maken en versterken door dit op een gecoördineerde manier aan te pakken. Hiervoor brengen we een uniek partnerschap samen van openbare besturen, een regionaal landschap als gebiedsregisseur, sociale economie en agrobeheergroepen.