Linde Rundvoortstraat Ranst

Oorlogsheld: Jozef Simons

Jozef Simons

Jozef Simons (°Oelegem 1888, +Turnhout 1948) is in het begin van de twintigste eeuw een van de populairste schrijvers in de Kempen. Hij zoekt zijn inspiratie bij mensen en plaatsen uit zijn omgeving, wat hem het etiket ‘Kempische heimatschrijver’ oplevert. Maar Simons is meer dan dat. Tijdens de Eerste Wereldoorlog komt hij als soldaat aan het front terecht. De indrukken, emoties en ontgoochelingen die hij daar opdoet, leveren stof voor verschillende romans en verhalenbundels.

Tijdens de oorlogsjaren houdt Simons een dagboek bij. Hij noteert daarin korte observaties en persoonlijke indrukken. Zijn oorlogsliteratuur geeft – in combinatie met het dagboek – een unieke kijk op de wijze waarop de oorlog zijn denken en zijn werk beïnvloed heeft.