Linde Essen

Oorlogshelden: de lotelingen

De lotingen

De algemene dienstplicht werd in ons land ingevoerd in 1909.  Op zijn sterfbed ondertekende koning Leopold II de wet. De lichtingen vóór 1909 werden door “loting” bepaald. Wie een hoog nummer trok, werd soldaat. De lage nummers werden vrijgesteld. Begoeden konden zich vrijkopen van militaire dienst door, tegen een som geld, zijn hoog nummer te ruilen voor een laag nummer, meestal getrokken door een jongen uit een arm gezin.

De verzamelplaats van alle opgeroepen lotingen was aan deze lindebomen van het Heuvelplein. Zij gingen te voet en onder muzikale begeleiding naar de centrale plaats  in het kanton. Dit kon Wuustwezel of Brecht zijn. Daar gebeurde de loting.

Tachtig van deze ‘lotelingen’ werden bij de mobilisatie in 1914 opgeroepen. In totaal waren 270 Essenaren actief als strijder betrokken bij de Eerste Wereldoorlog. Dertig soldaten sneuvelden. Hun namen zijn vereeuwigd op het herdenkingsmonument ‘De Pomp’ op dit Heuvelplein.