Herstel bosgebied Lage Haar, Schilde

Stapsteen van natte natuur aan de AntitankgrachtDelen

Het bosgebied langs de Zwanebeek kenmerkt zich door een unieke rabattenstructuur. Het werd recent verworven door Natuurpunt dat de natuurlijke waterbergingscapaciteit van het gebied wil herstellen en het bos wil terugbrengen in haar oorspronkelijke staat als nat broekbos.

Vernatting

De aanleg van een inlaat vanuit de Zwanebeek zal toelaten dat water het gebied instroomt bij hoge waterstanden. Een hoofdgracht wordt afgesloten, waardoor de greppels hun afwateringsfunctie verliezen. Dit initiatief om natuurgebieden te vernatten in de buurt van de Antitankgracht kan op termijn zelfs gunstig zijn voor de otter.

Provincie Antwerpen zet ook een proces van 'micromeandering' in gang om de waterloop te verbeteren. Door natuurlijke obstakels zoals wortelkluiten toe te voegen, gaat de beek meer kronkelen. Dat creëert een gevarieerdere stroomsnelheid, interessant voor verschillende soorten zoals de zeldzame rivierdonderpad.

Met deze inspanningen streven we naar een tranformatie van het gebied naar een bloeiend ecosysteem!

Dit project wordt getrokken vanuit Natuurpunt. RLDV organiseerde een eerste terreinbezoek om de verschillende partners samen te brengen.

Natuurpunt vroeg een PSN-subsidie aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos. RLDV betaalt de restfinanciering, met een provinciale FEN-subsidie.

Rabattenstructuur in de Lage Haar
© DTM (Digital Terrain Model)

Rabatten
Vroeger werden diepe greppels gegraven parallel aan elkaar waarbij de grond op verhoogde ruggen (rabatten) werd gelegd. Dit ingenieuze systeem liet bosbouw toe in gebieden die anders te nat waren.

© RLDV - Terreinbezoek Lage Haar
© RLDV - Terreinbezoek Zwanebeek

Misschien vind je dit ook interessant: