Kleine Landschapselementen

Biodiversiteit - Landschap - Klimaat - ErfgoedDelen

Over dit project

Houtkanten, hagen, poelen, hoogstammige fruitbomen, bomenrijen, sloten, ... zijn allemaal voorbeelden van kleine landschapselementen (KLE's). Ze zijn typerend voor onze regio. Deze KLE's maken ons landschap gelaagd en gevarieerd én zijn onmisbaar voor de natuur: dieren vinden er beschutting en voedsel. 

De laatste jaren verdwenen deze KLE's steeds meer uit het landschap, en dat is jammer. Onze werking zet dan ook volop in om kleine landschapselementen opnieuw op te waarderen. Help jij mee het tij te keren?

Projectinfo

  • Wanneer? Jaarrond

  • Waar? Elke inwoner van de Voorkempen die zijn perceel een meer natuurlijke toets wil geven kan ons vrijblijvend om advies vragen. 

Vrijblijvend advies

Elke inwoner van ons werkingsgebied die zijn perceel een meer natuurlijke toets wil geven kan ons vrijblijvend om advies vragen. 

  • Kan jouw oude knotboom nog gered worden? 
  • Is jouw grond geschikt om er een poel te graven? 
  • Welke haag past aan de rand van je perceel?
  • Welke kleine landschapselementen kunnen ervoor zorgen dat jouw perceel mooi op het omringende landschap aansluit?
  • Met deze en vele andere vragen kan je bij ons terecht.

Beslis je om bepaalde werken te laten uitvoeren? Ons landschapsteam kan alle landschapswerken realiseren. Mogelijk beloont je gemeente je voor jouw KLE met een toelage. Dat is ook zo als je de werken zelf uitvoert.

Contacteer ons landschapsteam

In vele vormen en gedaanten

Kleine landschapselementen hebben verschillende gezichten. 

Bebossing

Bebossing

Aanplant van streekeigen soorten in bosverband op plaatsen die voorheen niet bebost waren. Voor bossen van meer dan 50 are kan je terecht bij het ANB.

Bomengroep

Bomengroep

Aanplanting van streekeigen loofbomen in groepsverband. 

Bomenrij

Bomenrij
© Yves Adams

Lijnvormige aanplant van ten minste 10 bomen van streekeigen soorten. 

Boomgaard

Boomgaard
© Jeroen Mentens

Een stuk grond waar vruchten- of notenbomen op gekweekt worden. Wist je dat hoogstammen een hogere natuurwaarde hebben dan laagstammen? 

Fauna-akker

Fauna-akker

Een akker(rand) die wordt ingezaaid met mengsels van één- of meerjarige akkerkruiden, grassen of oude landbouwgewassen. Ze bieden onder meer voedsel- en schuilmogelijkheden voor vogels, zoogdieren en insecten. 

Greppel

Greppel
© Tim Visser

Sloten kunnen relatief smal zijn, of vele meters breed. Ondiepe sloten worden vaak 'greppels' genoemd.

Haag

Haag

Lijnvormige aanplanting van streekeigen houtige gewassen die door frequente snoei in vorm gehouden worden.

Hakhoutbosje

Hakhoutbosje

Bebossing die je onderhoudt door regelmatig te kappen.

Heg

Heg

Lijnvormige aanplanting van streekeigen houtige gewassen die door minimale snoei in vorm gehouden wordt.

Houtkant

Houtkant

Lijnvormige aanplanting van streekeigen houtige gewassen die je onderhoudt door regelmatig te kappen. 

Houtwal

Houtwal

Houtkant op een verhoogd stuk grond.

Knotbomenrij

Lijnvormige aanplant van bomen van streekeigen soorten die je onderhoudt door regelmatig te kappen. 

Poel

Poel

Mensen groeven poelen om hun vee van drinkwater te voorzien, om de was te doen en bluswater in de buurt te hebben. Toen hun nut verdween, verdwenen ook de poelen. En dat is bijzonder jammer! 

Sloot

Sloot

Sloten werden door de mens gegraven rond weiden (en akkers) om het overtollige water van de weiden te laten vloeien. Ook vandaag kunnen ze nog wateroverlast voorkomen. 

Solitaire boom

Solitaire boom

Alleenstaande boom van een streekeigen soort, zoals linde, eik, beuk, knotwilg, els,...

Een houtkantenplan voor Vlaanderen

Vlaanderen lanceerde in oktober 2022 het allereerste houtkantenplan voor een geïntegreerde aanpak van het beheer, behoud en uitbouw van onze houtkanten. 

Misschien vind je dit ook interessant:

Alle projecten
© RLDV - Kobe van Looveren