Klein maar erfgoed

Cultureel agrarisch erfgoed in de Voorkempen in de spotlightTerug naar overzicht
Delen

Nieuw leven voor landelijk erfgoed in de Voorkempen

De Voorkempen kent een rijk landelijk verleden. Het in cultuur brengen van de heidegronden, het ontginnen van turf en het harde leven van de boeren op het platteland bepaalden onze hedendaagse landelijke identiteit.

Het meest zichtbare en herkenbare voorbeeld is de Kempense langgevelhoeve, in de volksmond bekend als ‘hoef’. Bij de inventarisering en subsidiering kreeg dit groot agrarisch erfgoed de meeste aandacht. Schuren, zolders en boerenerven herbergen nog veel meer, vaak verborgen erfgoed dat ons herinnert aan agrarische activiteiten in deze streek: een bietenzetter, een wentelploeg, een waterput bij een historische hoeve, een oude eik die een belangrijke perceelsgrens markeert, een monumentale dreef of houtkant aansluitend aan een weiland, een knoteik op het erf in functie van geriefhout,...

Dit minder bekend cultureel erfgoed verdient ook aandacht en zorg. Kennis en ondersteuning van cultureel agrarisch erfgoed is immers noodzakelijk voor de verduurzaming en het hergebruik van agrarisch erfgoed en vice versa.

Darom werkt de Erfgoedcel Voorkempen tussen 2021 en 2023 aan een groot inventarisatie- en ontsluitingsproject rond cultureel agrarisch erfgoed. 

Interieur Mickhoeve Brasschaat
© Sarah Van Praag
© Sarah Van Praag

Stap 1

Inventarisatie

Waardevol klein landelijk erfgoed in kaart brengen

© Sarah Van Praag

Stap 2

Herstel, restauratie en draagvlak

Klein landelijk erfgoed herwaarderen

© Sarah Van Praag

Stap 3

Ontsluiting

Fysiek toegankelijk maken én de verhalen bij dit erfgoed opnieuw tot leven brengen

We hebben jouw hulp nodig

Heb jij oude landbouwwerktuigen staan of ben je in het bezit van oude documentatie over landbouwtechnieken? Blaas nieuw leven in je oude schatten en contacteer ons. Wie weet spelen ze binnenkort de hoofdrol in een expo!

Contacteer ons

Werk mee aan de inventarisatieronde

Momenteel brengen wij zoveel mogelijk landbouwwerktuigen, ambachten, oude hoeves (met kleinere bijgebouwen) en landschapselementen in kaart.

Ken jij de verhalen en familiegeschiedenis achter een historische hoeve in jouw buurt?
Heb jij oude foto’s van landbouwerven, oude boerenfamilies, veemarkten, …?
Ben jij (particulier, heemkundige kring, …) de trotse eigenaar van een collectie landbouwalaam en/of ben jij een ambachtsman/vrouw die zijn/haar vakkennis wil delen?
Heb jij een oud bakhuisje, waterput of nog andere voorbeelden?

Neem contact met ons op via het online formulier. Projectmedewerker Ellen Decraene ontvangt jouw foto’s met open armen, luistert naar jouw verhalen, brengt een bezoek aan je collectie, bekijkt wat jouw noden en behoeften zijn en hoe je wil bijdragen aan dit project. Met het verzamelde materiaal gaan we aan de slag om workshops, wandelroutes en expo’s te organiseren.

Met vragen kan je rechtstreeks terecht bij Ellen Decraene, ellen.decraene@rldv.be, 03 312 87 10, 0475 22 16 98

Online contactformulier

Zelf aan de slag met je hoeve

Handleiding voor hoeve-eigenaars

De putwip, geniaal in zijn eenvoud

Bouw je eigen putwip

Met de steun van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en LEADER provincie Antwerpen.