Kids & Kempen

Kinderen en jongeren (terug) voeling geven met hun dorp en de eigenheid van de streek waarin ze wonenDelen

Kids & Kempen, dat zijn drie deelprojecten:

1. Kempen Kampen 

... is een breed erfgoedaanbod voor kinderen in hun vrije tijd. We ontwikkelen een aanbod van één- of meerdaagse activiteiten, waar zowel jeugdverenigingen als jeugd- en vrijetijdsdiensten van gemeenten kunnen op intekenen. De activiteiten moeten plezant zijn voor zowel kinderen als begeleiders, maar hebben expliciet de bedoeling om hen het landschap, het erfgoed en de geschiedenis van hun streek te leren lezen en te laten beleven.

 

Oproep: Hoe ziet een 'Kempenkamp' er volgens jou uit? 

  • Wij zoeken:  jongeren in de Kempen
  • Waarom:  om na te denken over typische Kempen-activiteiten
  • Voor:  kinderen en jongeren in de Kempen
  • Resultaat:  Kempenkampen = vrijetijdsactiviteiten in eender welke vorm die je blij maken om in de Kempen op te groeien

Mail jouw ideeën naar erfgoed@rldv.be en wie weet zie je je idee volgende zomer omgezet in de praktijk! Hier vind je nog meer informatie over deze oproep.

 

2. Buurten met erfgoed

Buurten met erfgoed neemt basisscholen mee op zoektocht naar het verhaal achter hun eigen omgeving. Want erfgoed vind je overal én in alle culturen: landschappen, natuur, gebouwen, opschriften, straatnamen, verhalen, recepten, gebruiksvoorwerpen,...

Erfgoed Voorkempen neemt scholen uit één of enkele naburige gemeenten die zich inschrijven mee in een traject waarbij ze kennismaken met de omgeving van de school, de erfgoedpartners die er actief zijn en de leerkansen die voor de kinderen voor het grijpen liggen. Erfgoedzorgers (musea, gidsen- en erfgoedverenigingen, …) gaan in gesprek met de juffen en meesters om samen een aanbod te creëren dat speciaal voor de kinderen van de deelnemende school is uitgedacht.

3. Stiel met Stijl

...wil jongeren laten kennismaken met stielen met een lange traditie én met toekomst. We richten ons op secundaire scholen met technische of beroepsrichtingen, maar ook op BuSO, ASO en KSO.

Stielen zoals leembezetters, schrijnwerkrestaurateurs en rietdekkers laten je kennismaken met trotse vakmensen met een traditioneel beroep (vaak al enkele generaties lang), een vol orderboekje maar geen of een onzekere opvolging. Maar net zo goed bakkers, slagers, landbouwers, smeden, kruideniers, kleermakers kunnen de revue passeren. Of meer specifieke vaardigheden uit de traditionele vrijetijdsbeleving:, zoals wagens optuigen voor een stoet of bloemencorso, outfits maken voor processies, reuzen bouwen en torsen.

Kids en Kempen loopt tot juni 2024 en krijgt de steun van LEADER.

Meer weten?

Projectverantwoordelijke: leen.dierckx@rldv.be, 03 312 98 73

Bekijk onze oproep voor KempenKampenambasadeurs!

Naar de oproep
© Pixabay_Lisa Runnels.

Stiel met Stijl ging aan de slag met hout voor de oprichting van het nieuwe buurtpaviljoen in Zoersel. Bekijk het filmpje.