Kastanje Wijnegem

Oorlogsheld: Gustaaf Van der Linden

Gustaaf Van der Linden

Gustaaf (Staf) Van der Linden verloor rond de eeuwwisseling beide ouders, waarna hij zich om de kost te verdienen in het leger opgaf als beroepsvrijwilliger. Hij werd ingedeeld bij de artillerie en was vanaf 1901 gestationeerd in het fort van Wijnegem, Fort I, wat nu de fortvlakte is. Dit fort lag buiten de tweede verdedigingslijn van de versterkte stelling van Antwerpen en was dus volledig aan zichzelf overgeleverd.

Het fort was daarenboven nog van baksteen, wat door de Duitse artillerie makkelijk kapot geschoten kon worden. Staf werd op 9 oktober 1914 gevangen genomen en naar een werkkamp overgebracht. Pas op 1 februari 1919 werd hij terug herenigd met zijn vrouw en kinderen in Duffel. Hij begaf zich vervolgens in de politiek en werd in 1925 gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Zijn hele oorlogsverhaal, vooral dan het relaas van zijn gevangenschap, lees je in het boek van Dirk Van Engeland.