Inventaris waardevol Kempens erfgoed

(Her)waardering en (her)inventarisatieTerug naar overzicht
Delen

Erfgoed Voorkempen startte in het najaar van 2017, in samenwerking met de diensten ruimtelijke ordening van de negen aangesloten gemeenten een traject voor de (her)waardering en (her)inventarisatie van waardevol Voorkempens erfgoed. 

Waardevol Voorkempens erfgoed

De Voorkempen herbergt een schat aan bouwkundig erfgoed: kasteeldomeinen, historische parkvilla’s, oude hoeves, kapelletjes, forten en andere militaire constructies,… Dit erfgoed is niet alleen waardevol vanuit een historisch kader, maar draagt ook bij aan het typische karakter en de identiteit van de regio Voorkempen.

Verschillende van deze panden zijn vanuit de Vlaamse overheid beschermd, bijvoorbeeld als monument of als stads- of dorpsgezicht, of zijn opgenomen op de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed. Toch zijn er ook veel waardevolle panden die niet beschermd of geïnventariseerd zijn en waarvan het voortbestaan vaak bedreigd wordt.

Waarom een regionale inventaris?

Als regio streven we naar een helder erfgoedbeleid en het behoud van waardevol erfgoed dat kenmerkend is voor deze streek. Dat doen we met een eigen regionale inventaris van waardevol bouwkundig erfgoed.

Iedereen werkt mee

In samenwerking met de diensten ruimtelijke ordening werken we aan een methodiek en een vast afwegingskader om waardevolle panden te kunnen evalueren. Nadien worden alle waardevolle panden opgelijst. Om dit grote werk overzichtelijk te maken, delen we dit werk op in verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld militair erfgoed, hoeves, naoorlogse architectuur,….

Een herkenningsteken voor waardevolle panden

Eigenaars van een waardevol Voorkempens pand mogen fier zijn. We hebben daarom een eigen gevelbordje laten ontwikkelen. Dit wordt overhandigd aan alle eigenaars van een pand dat werd opgenomen in de Inventaris Waardevol Voorkempens Erfgoed.

© Erfgoed Voorkempen

Wil je graag een steentje bijdragen?

Heb je specifieke kennis over bouwkundig erfgoed in de streek of wil je de handen uit de mouwen steken? Voor het opstellen van de inventaris zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zin hebben om op het terrein te gaan en panden te fotograferen of te beschrijven aan de hand van een veldwerkfiche. Neem contact met ons op, wij bekijken graag hoe jij dit project mee kan waarmaken!

Contacteer ons