Appeldrank

Koken zoals tijdens de middeleeuwen

Cyder, hoe men die maaken zal

Neemt appelen die wat veel sap hebben, dog volkomen ryp zyn; stampt ze in een Tobben klein, doet 'er regenwater op, met zo veel zuiker als gy goedvind, naa maate dat de appelen zuur zyn of niet. Zet dan dit te zamen in een ketel op het vuur, dog moet zeer lang kooken. Giet dan alles door een zeef, en drukt de appelen uit in een doek: Als het koud geworden is giet men dit sap in een vaatje, dat vol moet zyn; sluit het toe tot dat het begint te werken, en als het uitgewerkt en in rust is zo kan men het op flessen aftappen, is zeer verfrissende.

Bron: De volmaakte Hollandsche keuken-meid uit 1752

  

Selecteer saprijke, rijpe appels en stamp ze in een ton of grote pot fijn. Doe er regenwater op en voeg suiker toe naar eigen smaak, afhankelijk of de appels eerder zuur zijn van smaak of niet. Zet het mengsel op het vuur en laat het lang koken. Giet alles vervolgens door een zeef en drukt de appels uit. Als het mengsel koud geworden is, giet je het sap in een vaatje. Het vaatje moet volledig gevuld zijn. Sluit het dan af tot het mengsel begint ‘te werken’ en dus te gisten.

Noot: dit gistingsproces neemt een tweetal weken in beslag en kan gestopt worden door het toevoegen van een beetje brandewijn.