Domein Krabbels

Grote werken voor grote natuur



Delen

Herstel en behoud van Europese topnatuur

Domein Krabbels in Zandhoven is een uniek gebied in private handen met graslanden, bossen en een vijvercomplex met rietmoerassen. De Molenbeek slingert door het domein. Afgelopen jaren zijn grote werken uitgevoerd voor het herstel en behoud van dit stukje Europese topnatuur.

Regionaal Landschap de Voorkempen en Provincie Antwerpen werkten samen met de private eigenaar, gemeente Zandhoven, Natuurpunt en de Vlaamse overheid om de natuur hier opnieuw te laten floreren. 

De stuw op de Molenbeek was een moeilijke hindernis voor vissen en maakte daarom plaats voor een vistrap. De trapconstructie van meerdere vijvertjes die met elkaar in verbinding staan is perfect overbrugbaar voor vissen. Voor de roerdomp werd het vijvercomplex ingericht als ideale broedplek door de aanleg van gangen in het rietmoeras. 

Ingrepen met het oog op deze bijzondere soorten

Roerdomp
© Yves Adams

De roerdomp broedt in uitgestrekte rievelden met meerjarig riet en hier en daar ondiepe plasje. Je krijgt deze greelbruine reiger zelden tezien. Hij is dan ook perfect gecamoufleerd.Misschien hoor je hem wel tijdens het broedseizoen? Zijn misthoornachtige 'whoemp' hoor je van ver! 

Kleine modderkruiper

Overdag zit dit kleine wormachtige visje ingegraven. Het is een typische bodembewoner van beken en rivieren, maar ook van sloten en vijver met een zandbodem en goede waterkwaliteit.

Rivierdonderpad

Zijn naam doet je denken dat je met een pad te maken hebt, maar het is een vis die op de bodem van zuivere, ondiepe beken en meren leeft. Zijn dikke kop en brede, onderliggende mond lijken een beetje op die van een pad. 

Werken in uitvoering
© RLDV
Werken in uitvoering
© RLDV

Misschien vind je dit ook interessant: