Beheersplannen beschermde landschappen

Grootse plannen voor de beschermde landschappen van de VoorkempenDelen

Wij zijn sterk in de opmaak van zogenaamde 'geïntegreerde beheersplannen' voor beschermde landschappen. Het Regionaal Landschap coördineert nadien ook de werken in het kader van deze plannen. 

Wijnegemhof

In 1977 werd dit domein beschermd als cultuurhistorisch landschap. De Jan Vlemincktoren, een duiventoren en een koetshuis zijn overblijfselen van het zestiende eeuwse kasteel. In 2022 werd de toegangsdreef naar de centrale vijver en picknickweide hersteld.

Kansen voor water en natuur

De Zwanebeek en het Groot Schijn lopen door en langs het Wijnegemhof. Hun beheer heeft impact op de planten die hier groeien, het waterpeil en de kwaliteit van het water in het park. Om de waterhuishouding te verbeteren, startte hier in 2023 een ecohydrologische studie. 

Schildehof

In dit historisch kasteeldomein geniet je van een schitterend park met ruïnes uit een roemrijk verleden.

In 2023 startten de eerste onderzoek- en onderhoudswerken. Het rietveld transformeerde tot een aangename picknickweide, en in het speelbos werd brandnetel aangepakt. De zichtassen naar de kasteelfundering, picknickweide en pijlenbrug zijn opnieuw zichtbaar gemaakt.  

Daarnaast zijn het badhuis en de venustempel verlost van klimop en berkenopslag. De aanplanting van stinzenflora in de Bellevuedreef is gestart en er werd een onderzoekspremie toegekend voor boomveiligheidsanalyses in het park en de Bellevuedreef.  

Verder is de slibanalyse van de centrale parkvijver gestart en werd er een onderzoekspremie verleend voor het onderzoeken van de stabiliteit van de kasteelfundering. Met behulp van een 3D-scan, kernboringen en grondsondering wordt de stabiliteit gedetailleerd in kaart gebracht. 

Tegen 2025 moet het hele park in ere hersteld zijn. 

 

 

© RLDV - Herstel dubbele dreef Wijnegemhof

RLDV - Beelden van mei '23 van het Schildehof, vóór de werken 

Misschien vind je dit ook interessant: