Nieuw Zwartvenbos verbindt Wulpenkreet met Kalmthoutse Heide voor zeldzame soorten

Niet enkel de zeldzame kamsalamander maar ook tal van andere bedreigde plant- en diersoorten zoals de poelkikker, heikikker en gevlekte witsnuitlibel zullen genieten van de nieuwe poel en het bos die verrijzen tussen Wulpenkreet en de Kalmthoutse Heide. Dankzij een burger met een hart voor natuur kunnen de provincie, Bosgroepen en Regionale Landschappen het gebied ecologisch opwaarderen. Het vormt zo een essentiële verbinding voor amfibieën en ander (water)leven uit de buurt.Delen

Niet enkel de zeldzame kamsalamander maar ook tal van andere bedreigde plant- en diersoorten zoals de poelkikker, heikikker en gevlekte witsnuitlibel zullen genieten van de nieuwe poel en het bos die verrijzen tussen Wulpenkreet en de Kalmthoutse Heide. Dankzij een burger met een hart voor natuur kunnen de provincie, Bosgroepen en Regionale Landschappen het gebied ecologisch opwaarderen. Het vormt zo een essentiële verbinding voor amfibieën en ander (water)leven uit de buurt.

In 2022 kocht boseigenaar Pascal een perceel van 3,5 ha aangrenzend aan zijn bos, met als doel het ecologisch in te richten. Het voormalige ‘Zwartven’ dat er lag is al lang gedempt, maar het perceel is ideaal gelegen als verbindingsroute voor plant- en diersoorten, dicht tegen domein De Markgraaf en de Kalmthoutse Heide.

De provinciale Dienst Integraal Waterbeleid, Regionaal Landschap de Voorkempen en Bosgroep Antwerpse Gordel sloegen de handen in elkaar om het gebied om te toveren. Onze collega Bert Vereyken legt uit: “Er kwam een grote nieuwe poel die het bestaande netwerk aan poelen en vennen in de regio versterkt, en zo populaties van bijvoorbeeld minder mobiele amfibieën verbindt. De nabijgelegen Zwarte beek kreeg schuinere oevers zodat water weer meer ruimte krijgt op het perceel en ook oevervegetaties kunnen ontwikkelen.” Er komt ook een vochtig grasland en de Bosgroep zal nog een inheems loofbos van 2,5 ha planten met een bosrand.  

Eigenaar Pascal vertelt: “Toen ik mijn bos in 2017 aankocht, kon ik nog geen Corsicaanse van een grove den onderscheiden. Maar de wil en passie waren er om het verschil te maken voor de lokale biodiversiteit. Dankzij de begeleiding en het advies van het Regionaal Landschap en de Bosgroep ligt hier onder andere een nieuwe poel te schitteren in de zon, het bos met de bosrand zijn voor volgend plantseizoen. Ik zie het als een testcase voor mezelf en leer nog elke dag bij, hopelijk kan ik ook andere (bos)eigenaars inspireren om te investeren in meer en beter bos voor de toekomst.”

FAN van FEN

Het is dankzij de inspanningen van bewuste burgers zoals Pascal dat we als provincie onze versnipperde bosjes en natuurgebieden opnieuw kunnen verbinden”, legt gedeputeerde voor Milieu en Natuur Jan De Haes uit. “Samen met de Bosgroepen en Regionale Landschappen maken we zo de weg vrij voor planten en dieren om hun natuurlijke gps te volgen, zonder obstakels. Door te werken aan deze ‘Functionele Ecologische Netwerken’ (FEN) beschermen we onze biodiversiteit en werken we aan een veilig klimaat van morgen.” 

© Provincie Antwerpen - Dieter Daniëls
De Zwarte Beek kreeg opnieuw ruimte.
© Provincie Antwerpen - Dieter Daniëls

De Zwarte Beek kreeg opnieuw ruimte.


© Provincie Antwerpen - Dieter Daniëls

Eigenaar Pascal geeft toelichting aan deputé Jan De Haes.


© Provincie Antwerpen - Dieter Daniëls

Projectpartners op een rij. V.l.n.r.: Karolien Devriendt (Bosgroep Antwerpse Gordel), Ines van Limbergen en Bert Vereyken (Regionaal Landschap de Voorkempen), eigenaar Pascal, Simon Desmedt (Bosgroep Antwerpse Gordel) en Jan De Haes (Provincie Antwerpen)