Nieuw bos in plaats van nieuw bouwproject

Generatiebos op ‘kansenkavel’ in WuustwezelDelen

Tussen de Akkerstraat en de Kleine Beek in Wuustwezel komt een nieuw bos dat de verbinding maakt tussen twee bossen die al langer bestaan. Het perceel is een zogenaamde ‘kansenkavel’: een bouwgrond of kavel in een woonwijk dat grenst aan de open ruimte en het landschap.

Dit soort bouwgronden hebben een hoge open ruimte waarde, maar worden vaak toch volledig bebouwd,” licht Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur toe. “Hierdoor gaat de link met het achterliggende landschap en de kansen voor een sterker dorpsweefsel - zoals speel- of buurtgroen, lokale landbouw of nieuwe fiets- en wandelverbindingen - volledig verloren.Om dat te voorkomen, lanceerden de Antwerpse Regionale Landschappen het project ‘Kansenkavels’. Het helpt lokale gemeentebesturen om beter om te gaan met de druk op de open ruimte.

Gedaan met overconsumptie van open ruimte

De Regionale Landschappen ontwikkelden een nieuwe methode om kansenkavels op te sporen en testten die uit in Willebroek, Geel en Wuustwezel. “De methode van de open ruimte scan combineert de groenblauwe structuren met onder andere de atlas der buurtwegen en het register van onbebouwde percelen,” licht projectcoördinator Wim Debaene toe.

Niet enkel woorden, maar ook daden

In Wuustwezel kreeg een perceel aan de Akkerstraat het label ‘kansenkavel’. Een deel van het perceel, de grond naast de Kleine beek, werd door het gemeentebestuur gekocht om er een nieuw, vrij toegankelijk bos van te maken. Het gedeelte aan de straatkant zal wel bebouwd worden. “De aanpak van kansenkavels is vernieuwend voor Vlaanderen. Het past binnen de doelstelling rond behoud van open ruimte, dat misschien beter bekend is als betonstop of bouwshift,” aldus Pieter Cools.

Generatiebos en nieuwe trage verbinding

Op zaterdag 26 november planten dorpsgenoten het nieuwe generatiebos aan de Akkerstraat aan onder begeleiding van Bosgroep Antwerpse Gordel. Er werd een open oproep gedaan om mee te komen planten. “Het nieuwe, jonge bos wordt een schakel tussen twee bestaande, oudere bossen en staat zo symbool voor de verbinding tussen jong en oud,” licht Pieter Cools, schepen bevoegd voor milieu in Wuustwezel toe.  

In samenwerking met Regionaal Landschap de Voorkempen wordt de toegankelijkheid van het gebied verbeterd en worden twee bestaande poelen verderop in het bestaande bos hersteld in de vorm van een slibruiming en ecologisch graslandbeheer.

Na de geslaagde proeffase willen de Regionale Landschappen vanaf 2023 meer gemeentes begeleiden met een open ruimte scan en een vervolgtraject om meer open ruimte te behouden voor de toekomst.