Vier gemeentes stemmen maaiwerken antitankgracht op elkaar af

Maaiwerken van startTerug naar overzicht
Delen

De gemeentes Brasschaat, Ranst, Schoten en Stabroek bundelen de krachten om de maaiwerken van de recreatieve paden langs de antitankgracht op elkaar af te stemmen. Hiermee blijven de wandel- en fietspaden deze zomer goed toegankelijk voor bewoners en pendelaars. Regionaal Landschap de Voorkempen coördineert de werken.

Het maaibeheer gebeurt volgens de wettelijke bepalingen: een eerste maaibeurt gebeurt vanaf 15 juni, een tweede vanaf 15 september. Het maaisel wordt afgevoerd om zaadzetting voor wilde planten te bevorderen en om de bermen voedselarmer en zo ook soort- en bloemrijker te maken. “Aan de antitankgracht maaien we zelf pas vanaf vandaag om kruiden en bloemen maximale kansen te geven om uit te bloeien,” licht projectverantwoordelijke Anne Stuer toe.

Bermbeheerplan voor meer biodiversiteit

In 2023 maakt Regionaal Landschap de Voorkempen samen met deze gemeenten een gedetailleerde bermbeheerplan op om unieke vegetaties nog te verbeteren. Onderzoek leert dat het aangewezen is om her en der bermen tijdelijk ongemoeid en ongemaaid te laten. Hiervoor is een afwijking van de wettelijk maaidata noodzakelijk. Dat kan op basis van dergelijk bermbeheerplan.

© RLDV

Loket Onderhoud Buitengebied

Met het Loket Onderhoud Buitengebied, kortweg LOB, coördineert Regionaal landschap de Voorkempen de werkzaamheden. Deze werking is in het leven geroepen om gemeentes te helpen om onderhoudswerken in het buitengebied correct, tijdig en kostenefficiënt uit te voeren.

> Meer info over LOB