Kempencollecties in kaart

De Kempense Erfgoedcellen werken samen om de Kempense collecties in kaart te brengen!Delen

De Kempense Erfgoedcellen werken samen om de Kempense collecties in kaart te brengen!

Onlangs is onze projectsubsidie van de Vlaamse overheid goedgekeurd voor het project Kempencollectie in Kaart. Aan dit project werken de vier Kempense erfgoedcellen (Stuifzand, Erfgoed Noorderkempen, Kempens Karakter en Erfgoed Voorkempen) samen. We maken een overzicht van de bestaande collecties, maken beschrijvingen op deelcollectieniveau en brengen een overzicht van de collectie- en depotnoden. Zo willen we een goede basis creëren voor collectiezorg in de toekomst en kunnen we aan de hand van de resultaten van het project trajecten opstarten.

Om dit project te realiseren is er een projectmedewerker van twee jaar aangesteld. In april 2023 startte Celine Vandenbranden bij onze collega’s van Stuifzand voor Kempencollectie in Kaart. In het totaal gaat het om 44 Kempense gemeenten en steden. We zetten de dataverzameling breed in en nemen collecties van verschillende instellingen: archieven, musea, heemkringen, kerkfabrieken en erfgoedverenigingen. Celine zal via plaatsbezoeken en vragenlijsten deze collecties in beeld brengen.

Dus heb je een collectie in het werkingsgebied? Dan is de kans groot dat onze collega’s Celine en/of Ellen binnenkort contact met jou opnemen!

Wil je meer weten over het project Kempencollecties in Kaart?

Voor inhoudelijk vragen kan je rechtstreeks bij Celine terecht via celine@stuifzand.be of haar telefoonnummer, 0492 13 12 89.

Bij vragen over het werkingsgebied in functie van het project of algemene vragen kan je terecht bij Ellen via ellen.decraene@rldv.be of haar telefoonnummer 0475 22 16 98.