Geen nieuwe fauna-akker samenaankoop

Geen nieuwe editie in 2024, adviesverlening rond fauna-akkers blijft overeindTerug naar overzicht
Delen

Na zeven edities beslissen de Antwerpse regionale landschappen om geen nieuwe editie van de fauna-akkersamenaankoop te organiseren in 2024. Om tot die beslissing te komen, speelden volgende elementen mee.

  • Sommige mengsels zoals het tübingermengsel worden afgeraden voor gebruik in het buitengebied, omdat ze vooral interessant zijn voor honingbijen en weinig meerwaarde bieden voor inheemse bestuivers zoals de meer bedreigde wilde bijen.
  • Onze mengsels kwamen niet langer in aanmerking voor beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij. Landbouwers kunnen terecht bij de bedrijfsplanner van de VLM voor advies op maat. Voor onze regio is dat David Van den Bossche (bereikbaar via e-mail of telefonisch op 0475 82 76 98).

  • Sommige plantensoorten in mengsels worden afgeraden door de kans op floravervalsing. Dat is het beïnvloeden van de genetische basis van wilde soorten door kruising met gekweekte varianten. Momenteel bestaat er in Vlaanderen nog geen kader voor autochtoon zaadgoed zoals dat wel bestaat voor bomen en struiken via Plant van hier.

  • We hadden onvoldoende garantie dat de mengsels enkel ingezaaid werden op bestaande akkers of akkerranden.

  • Er is voldoende aanbod van gelijkaardige zaadmengsels via andere kanalen. Hubertus Vereniging Vlaanderen organiseert bijvoorbeeld een groepsaankoop voor wildbeheerseenheden.  

Fauna-akker adviesverlening

Als regionaal landschap blijven we ons onverminderd inzetten voor een beter en duurzaam beheer van landschapselementen zoals graslanden, bermen en houtkanten ten voordele van bestuivers.

Organisaties, gemeentebesturen en burgers kunnen blijvend bij ons terecht voor advies. Heb je vragen over zaadmengsels of waar je ze kan verkrijgen, helpt onze plattelandsmedewerker Cedric Hamelink je graag verder via cedric.hamelink@rldv.be of 03 312 87 16.

Onze kennis over fauna-akkers van de afgelopen jaren verzameld in één uitgave

Fauna-akkers, een praktische handleiding