De erfgoedcellen stellen zich voor!

Wat is een erfgoedcel? Naar aanleiding van de nieuwe Vlaamse legislatuur stellen wij, de erfgoedcellen, ons graag (opnieuw) aan u voor.Delen

Wat is een erfgoedcel?

Erfgoedcellen zijn essentieel voor de toekomst van het cultureel erfgoed.

211 lokale besturen, goed voor ruim 6,2 miljoen inwoners en een enorme rijkdom en diversiteit aan cultureel erfgoed. Ziehier het werkterrein van de 27 erfgoedcellen in Vlaanderen en Brussel. Naar aanleiding van de nieuwe Vlaamse legislatuur stellen wij, de erfgoedcellen, ons graag (opnieuw) aan u voor. Wat is dat, een ‘erfgoedcel’? Wat doen we voor en met partners? En wat zijn onze ambities en verwachtingen voor de toekomst? U ontdekt het in deze brochure.

Een erfgoedcel of erfgoedcelwerking spant zich op verschillende manieren in voor het cultureel erfgoed in een regio of stad. Zo zijn er publieksprojecten. Daarmee maakt zij lokaal erfgoed bekend bij het publiek. Het identificeren, bewaren en doorgeven van dat erfgoed is ook een belangrijke opdracht. Doet zo’n erfgoedcel dan alles zelf? Neen, ze ondersteunt en inspireert mensen en organisaties die zelf met lokaal erfgoed aan de slag (willen) gaan.

Erfgoedcellen zijn essentieel voor de toekomst van het cultureel erfgoed. Hier gaan we graag met u over in gesprek. De volgende beleidsperiode voor de erfgoedcellen start immers op 1 januari 2027. Op 1 april 2026 kunnen bestaande erfgoedcellen hiervoor subsidies aanvragen. Ook nieuwe erfgoedcellen kunnen dan een dossier indienen voor een erkenning.

We vragen dat de Vlaamse overheid haar engagement ten volle opneemt en ook voor ons de nodige middelen voorziet, zowel om de 27 bestaande erfgoedcellen te versterken als om de oprichting van nieuwe erfgoedcellen mogelijk te maken. Zo kunnen we, samen met de rest van de cultureel-erfgoedsector, echt werk maken van een breed gedragen, sterk verankerd en ambitieus erfgoedbeleid. Een beleid dat het erfgoed in al zijn diversiteit toegankelijk, relevant en actueel houdt.

www.erfgoedcellen.be  

Brochure