Nieuwe boombruggen geplaatst in Schoten

Provinciaal gebiedsprogramma Groen Kruis laat dieren veilig oversteken via boombruggenDelen

In de gemeente Schoten zijn er enkele bijzondere oversteekplaatsen bij gekomen zes meter boven de rijweg. Niet voor de acrobaten onder ons, wel voor boombewoners zoals eekhoorns. Vandaag zijn de eerste boombruggen geplaatst over de Botermelkbaan. De uitgekozen bomen bevinden zich allemaal in privétuinen, waarvan de eigenaars zich kandidaat stelden. Voor de plaatsing zetten we een gespecialiseerd boomverzorgersteam met hoogtewerker in.  

Elk jaar sneuvelen te veel dieren onder de wielen van het verkeer. Met het gebiedsprogramma Groen Kruis zorgt provincie Antwerpen in samenwerking met onder andere Natuurpunt en ons voor veilige open-ruimteverbindingen ten noordoosten van de stad Antwerpen. 

Een boombrug is een dik touw tussen twee boomkruinen, over drukke autowegen heen. Het is een eenvoudige en goedkope manier om boombewoners zoals de eekhoorn te laten oversteken. De inspiratie voor boombruggen komt uit tropische gebieden, waar apen touwen gebruiken om veilig over te steken.

Intussen weten we dat boombruggen ook in Europa nuttig zijn voor inheemse diersoorten. Zo worden ze al enkele jaren succesvol gebruikt in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk”, vertelt gedeputeerde Luk Lemmens. “Hier aan de noordoostelijke rand van de stad Antwerpen is de leefomgeving sterk versnipperd. Drukke verkeersassen, spoorlijnen en waterwegen maken het voor dieren niet evident om vrij rond te bewegen. Met Groen Kruis zoeken we naar verschillende manieren om de afzonderlijke groenzones met elkaar te verbinden. De boombruggen zijn een verrassend simpele maar effectieve oversteek voor eekhoorns.”

Zoeken naar de beste locaties

Groen Kruis plant in totaal zestien boombruggen. Natuurpunt en Regionaal Landschap de Voorkempen zochten samen naar goede locaties. Daarvoor baseerden we ons op gegevens van de Natuurpunt-website www.dierenonderdewielen.be, waar iedereen dierlijke verkeersslachtoffers kan melden. Die informatie combineerden we met waarnemingen van levende eekhoorns.

Zo hebben we nu een goed overzicht waar eekhoorns in het gebied voorkomen. Daarnaast vonden we een aantal zones die voor eekhoorns erg aantrekkelijk zijn, maar waar ze nog niet goed geraken”, legt onze medewerker natuur Bert Vereyken uit. “Boombruggen geven eekhoorns dan een interessante kans om nieuw leefgebied te ontdekken. Na bijkomend onderzoek ter plaatse kwamen we uit op een vijftiental potentiële boombrugverbindingen in het Groen-Kruisgebied.”

De Botermelkbaan in Schoten is zo een van die geschikte plekken. De omgeving is er heel groen, met veel tuinen en bomen. Groen Kruis ging er op zoek naar bewoners met kandidaat-bomen in de tuin.

Cameramonitoring

Een boombrug zelf mag dan ‘gewoon’ een dik touw zijn, de voorbereiding en plaatsing zijn allerminst eenvoudig. Omdat het in de meeste gevallen om belangrijke verbindingswegen gaat waarlangs soms ook uitzonderlijk vervoer moet passeren, spant een gespecialiseerde aannemer de boombruggen op zes meter boven het wegdek. Dat vraagt de nodige wegsignalisatie en politiebegeleiding.

Bij enkele boombruggen worden ook wildcamera’s opgehangen, zodat we kunnen monitoren hoe vaak en op welke tijdstippen eekhoorns de oversteekplaatsen gebruiken. Ook in Wijnegem en in Deurne worden binnenkort boombruggen geplaatst.

© Vilda