Bouwkundig specialist Elisa

Na een opleiding architectuur en erfgoedstudies kwam ik in juli 2021 bij Regionaal Landschap de Voorkempen terecht. Daar mag ik me tot op vandaag inzetten voor het bouwkundig erfgoed in de regio. Een uitdagende job die vooral veel voordelen met zich meebrengt.

Zo heb ik het voorrecht om geregeld op unieke locaties te komen, die voor het grotere publiek vaak niet of beperkt toegankelijk zijn. Én ik leer ook dagelijks bij over een regio waar ik als geboren en getogen Zoerselaar ondertussen wel min of meer mee vertrouwd dacht te zijn. Onder andere over de geschiedenis van Heide in Kalmthout stak ik al heel wat op. Ongeveer een eeuw geleden was daar een bloeiende joodse gemeenschap aanwezig, waar de synagoge in de Leopoldstraat als enige Belgische plattelandssynagoge nog een mooie getuige van vormt. Maar ook de vele bijzondere parkvilla’s in Brasschaat en Kapellen en het verhaal van de stadsvlucht dat daarmee samenhangt hebben mij al verrast. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Een groot deel van dat waardevolle erfgoed is jammer genoeg nog al te vaak onvoldoende gekend, waardoor er niet altijd even zorgvuldig mee wordt omgesprongen. Met onze regionale inventaris Bouwkundig Erfgoed Voorkempen proberen we daarop in te spelen. Via nauwgezet onderzoek en snellere erfgoedscreenings trachten we het gekende erfgoed te (her)evalueren en ongekende erfgoedpareltjes op de radar te zetten. Tegelijkertijd dragen deze inventarisatieprojecten in grote mate bij tot het ontwikkelen van een grondige kennis over de regio. Die stelt ons in staat om lokale architecten en tendensen op te sporen en een streekeigen architectuur te identificeren. En het schept een duidelijker kader voor de verschillende vragen die bij ons terechtkomen, waardoor we gerichter advies kunnen geven. Ik was zelf al betrokken bij de afronding van de inventaris die we voor Wijnegem opmaakten en de erfgoedscreenings van Essen en Zoersel, maar wordt ongetwijfeld vervolgd…

Hoewel ik mijn blik graag open houd voor alle soorten erfgoed, kan ik het niet wegsteken dat ik een kleine voorliefde heb voor alles wat met religieus erfgoed te maken heeft. Tijdens mijn opleiding had ik de kans om een korte stage te lopen bij PARCUM en mijn thesis schreef ik over de abdijkerk van Park. De verhalen achter dat religieus erfgoed en de zoektocht naar de rol die het in onze huidige samenleving kan opnemen, intrigeren mij. Maar dat ik bij Erfgoed Voorkempen over zeer diverse erfgoedvraagstukken mag meedenken, waarin verschillende soorten erfgoed vertegenwoordigd zijn, zie ik absoluut als een troef.

"Mijn voorliefde voor religieus erfgoed kan ik niet onder stoelen of banken steken." Elisa