Bouwkundig specialist Bhumi

Als er iets is wat ik graag doe, dan is het wel me onledig houden met allerhande gepriegel en gewroet - in de (moes)tuin, in de natuur, in mijn handwerk. Ik ben er zelfs in geslaagd er mijn job van te maken: als historica en erfgoedzorgster vind je me geregeld al speurend tussen oude archiefstukken of met mijn neus tegen één of andere gevel gedrukt om voegwerk en andere bouwdetails nader te onderzoeken. Toen ik in het najaar van 2018 meewerkte aan een inventarisatieproject bouwkundig erfgoed bij Erfgoed Voorkempen, wist ik meteen dat ik wel wat langer wilde blijven. Zo kwam het dat ik na verschillende kleine opdrachten voor langere tijd mee aan boord mocht stappen binnen team erfgoed. Deeltijds, want daarnaast ben ik ook docent binnen de opleiding Erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen. Archiefonderzoek, paleografie, bouwhistorisch onderzoek en inventarisatie van bouwkundig erfgoed behoren tot mijn expertise. Deze vaardigheden zet ik in bij mijn werk als projectmedewerker bouwkundig erfgoed in het erfgoedteam van Regionaal Landschap De Voorkempen.

Bhumi studeerde in 2005 af als licentiaat Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en specialiseerde zich de volgende twee jaren in bouwhistorisch onderzoek binnen de opleiding Monumenten- en Landschapszorg te Antwerpen. Naast het uitvoeren van onderzoeksprojecten startte zij hier in 2011 met het doceren van paleografie en archiefonderzoek, later aangevuld met verschillende theorie- en praktijkvakken rond bouwhistorisch onderzoek. Sinds 2018 is zij verbonden aan Erfgoed Voorkempen, waar zij met name instaat voor de inventarisatie van bouwkundig erfgoed. Bhumi breekt graag een lans voor het behoud van dorpserfgoed en investeert heel wat speurwerk in archieven en historische gebouwen om deze relicten op de kaart te zetten.

"Mijn liefde voor speurwerk en detail kreeg een centrale plek in mijn job." Bhumi