Advies Erfgoed Voorkempen

Erfgoed Voorkempen is hét aanspreekpunt voor advies over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed.

Bouwkundig en landschappelijk advies

Beheersplan

Denk als eigenaar van een beschermd monument of stads- of dorpsgezicht na over het beheer op langere termijn via een beheersplan, een document waarin je vastlegt welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn. Aparte vergunningen zijn verleden tijd. Voor de opmaak kan je beroep doen op een premie

Erfgoedtoets en advies bij vergunning

Staat jouw niet-beschermde erfgoed in de inventaris bouwkundig erfgoed? Dan heb je een vergunning van je gemeente nodig bij sloop, verbouwing of functiewijziging.

Vraag je advies aan via de Dienst Ruimtelijke Ordening van je gemeente. Elke gemeente aangesloten bij het IOED kan zich hierbij laten begeleiden door Erfgoed Voorkempen.

Inspectie 

Monumentenwacht staat in voor de inspectie van waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed. Dit gebeurt op verzoek van de eigenaar of beheerder. Meer informatie over aansluiting en tarieven vind je op de website van Monumentenwacht.

Premies

De Vlaamse overheid voorziet financiële steun aan eigenaars van beschermd onroerend erfgoed in de vorm van leningen, premies en andere financiële voordelen.

Archeologisch advies

Archeologienota

In bepaalde gevallen is een archeologienota verplicht bij je vergunningsaanvraag. Dat is een schriftelijk verslag van een erkend archeoloog op basis van een archeologisch vooronderzoek. 

Op basis van dit stroomschema bepaal je of een archeologienota voor jouw project vereist is.

Premies

Voor archeologisch vooronderzoek met of zonder ingreep in de bodem, bijvoorbeeld voor de opmaak van een archeologienota, kan je een onderzoekspremie aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. 

Voor buitensporige directe kosten die voortvloeien uit verplichte archeologische opgravingen, kan je een premie aanvragen. Of je in aanmerking komt, kan je uitzoeken via deze beslissingsboom.

Toevalsvondst

Heb je bij werken sporen of voorwerpen gevonden waarvan je vermoedt dat ze archeologisch zijn? Maak binnen de drie dagen een melding aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Deze verplichting geldt ook voor vondsten met een metaaldetector. 

Na de melding komen archeologen van het agentschap ter plaatse om je vondst te onderzoeken. 

Begeleiding op maat

We ondersteunen bij de opmaak of praktische uitvoering van je beheersplan of restauratieproject. Ook onderzoek en draagvlaktrajecten maken deel uit van onze werking.

Contacteer ons