Vergroen je school

Werk aan jouw speelplaats met toekomstTerug naar overzicht
Delen

Droom jij van een groenere speelplaats, een moestuin, enkele bomen of nestkasten op je school? Met onze begeleiding kom je stap
voor stap tot een goed vergroeningsplan voor je school. 

Spelen in de natuur

Een avontuurlijke en natuurlijke speelplek laat toe dat kinderen zich uitleven, hun energie kwijt kunnen, het prikkelt hun fantasie en creativiteit en het verbetert de concentratie in de klas. Speelplaatsen zijn jammer genoeg nog al te vaak woestijnen van asfalt. Daar kan je samen met jouw school verandering in brengen!

Voor het vergroenen van hun domein kunnen scholen beroep op ons doen. We werken hiervoor samen met MOS van de provincie Antwerpen. De MOS-medewerkers begeleiden de scholen in hun vergroeningstraject. Wij zetten onze expertise in voor de vergroening en de uitvoering. Samen met de school en de MOS-medewerkers bespreken we wat de noden zijn en waar wij kunnen helpen.

© RLDV - We have heart

Stap 1 Draagvlak

Draagvlak is het startpunt van het traject en wordt door andere partners en de school gecreëerd.

Wat doen wij voor jou?

 • Ontzorgen directie en bestuur van ontwerp en uitvoering
 • Zoeken naar financiële ondersteuning

Stap 2 Droom van een speelplaats

Maak een droomontwerp voor je hele schooldomein: breng wensen en dromen van leerlingen, leerkrachten, directie, bestuur, onderhoudspersoneel, ouderraad in kaart.

Breng het gebruik van de buitenruimte in kaart:

 • gebruik door de leerlingen (looplijnen, opdeling speelplaatsen)
 • infrastructuur (toegang brandweer, afval, berging)
 • gebruik buiten de schooltijd (gedeeld gebruik, schoolfeesten)

Wat doen wij voor jou?

 • ondersteuning bij het aanstellen van de ontwerper (prijsvraag)
 • opmaak uitvoeringsplan met fasering en raming, meetstaat
 • in overleg: advies rond vergroening en ontharding (waterinfiltratie, bodemwerking)

Stap 3 Praktische uitvoering

Aanbesteding volgens wet op overheidsopdrachten

Wat doen wij voor jou?

 • Begeleiding bij de aanbesteding, volgens de wet op overheidsopdrachten.
 • Aanbesteding
 • Werfopvolging volgens de wensen van de school
 • Praktische ondersteuning bij de organisatie van een plantdag, klusdag, …

Stap 4 Onderhoud en beheer

Hou hiermee van bij de start van het project rekening mee. Haalbaarheid van het onderhoud is een belangrijke randvoorwaarde voor het ontwerp. 

Wat doen wij voor jou?

 • Onderhoudsplan

Financiële ondersteuning in de provincie Antwerpen

 • Totaal provinciaal budget van 50.000 euro per jaar
 • Eco-scholen Stad Antwerpen tot 15.000 euro per school
 • Engagement van de provincie Antwerpen om tot eind 2024 extra in te zetten op scholen

Tips 

 • Een praatplan verkoopt je nieuwe buitenruimte
 • Kleine ingrepen, grootse veranderingen
 • Ook een kleine speelplaats kan je vergroenen
 • Plassen zullen er zijn
 • Ontharden is meer dan gras alleen
 • Recuperatiemateriaal biedt financiële mogelijkheden
 • Gedeeld gebruik biedt mogelijkheden
 • Ga eens kijken en luisteren bij collega’s

Vergroening en ontharding bij Vita et pax in Schoten

Voor
© Voor
Tijdens
© Tijdens
Na
© Na