Verduurzaam jouw erfgoedwoning

Erfgoedpanden vragen een specifieke aanpak op vlak van energie.Terug naar overzicht
Delen

Energiekosten stijgen voor iedereen. Steden en gemeenten worden overspoeld door vragen over energetische maatregelen zoals isoleren van de buitengevels en het dak, het aanpassen van het buitenschrijnwerk of het leggen van zonnepanelen. Erfgoedpanden zijn niet gebaat met standaardoplossingen. Die doen een historisch pand vaak meer kwaad dan goed. Ze verdienen een eigen aanpak.

Stap 1: heeft mijn woning erfgoedwaarde?

  • Surf naar www.geo.onroerenderfgoed.be. Geef je adres in en klik op het pand waarvan je de erfgoedwaarden wil weten.
  • Oranje ingekleurd? Je mag best trots zijn. Jouw woning heeft erfgoedwaarde!
  • Niet oranje ingekleurd? Ook dan kan je woning een lokale erfgoedwaarde hebben. Wil je zeker zijn? Contacteer de IOED voor jouw gemeente of neem rechtstreeks contact op met de gemeente. Zij helpen je graag verder.

Waarom zou ik rekening houden met erfgoedwaarden?

Panden met erfgoedwaarde vertellen ons veel over het verleden en over onze identiteit, ze maken een plek uniek en bieden kwaliteit aan de omgeving. Erfgoedpanden herinneren ons eraan dat we deel uitmaken van een keten die verder spant dan ons leven. Hier licht mee omspringen kan grote gevolgen hebben en verstoort de ruimte.

Welke energetische maatregelen mogen wel? Mag ik dan niets meer?

Natuurlijk wel! Ook erfgoedpanden kunnen energetisch verbeterd worden zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarden. Hieronder geven we je per gebouwdeel een overzicht van welke ingrepen en maatregelen mogelijk zijn. Het blijft wel belangrijk om weloverwogen te werk te gaan en op maat te bekijken welke mogelijkheden op jouw pand van toepassing kunnen zijn. Gespecialiseerde restauratiearchitecten en -aannemers kunnen je hierbij helpen.

Hoe verduurzaam ik mijn erfgoedwoning?

Algemene spelregels

  • Onderhoud en herstel je pand op regelmatige tijdstippen. Zo vermijd je later oplopende kosten en grote ingrepen.
  • Belangrijk voor de efficiëntie van de maatregelen is om het geheel goed op elkaar af te stemmen. Bekijk je project met een specialist die de globale aanpak voor het verduurzamen van de woning uittekent.
  • Bepaal in de ontwerpfase waar je je koude en warme ruimtes in de woning zal situeren. Leefruimtes in rijwoningen worden nu vaak achteraan ingetekend, terwijl koude ruimtes zoals berging eerder bij de voorgevel zitten en minder geïsoleerd moeten zijn.
  • Voor bepaalde werken heb je een omgevingsvergunning nodig. Vraag dit op voorhand aan bij je gemeentelijke omgevingsdienst.
  • Om de erfgoedwaarde van het pand te behouden, is het belangrijk om de maatregelen in een bepaalde volgorde te treffen. 

TIP: Maakt jouw woning deel uit van een eenheidsbebouwing? Hou bij je keuzes rekening met de gemeenschappelijke kenmerken van deze bebouwing.

© Voor renovatie
© Na renovatie, zonder rekening te houden met de erfgoedwaarde

Nog vragen of nood aan advies op maat? Hier kan je terecht

Voor beschermd erfgoed

Neem contact op met het agentschap Onroerend Erfgoed voor werken, toelatingen en financiële ondersteuning bij beschermd erfgoed. 

Voor vastgesteld en niet-vastgesteld erfgoed

Kijk hier na of je gemeente is aangesloten bij een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED).

  • Ja: neem contact op met jouw IOED.
  • Nee: wend je rechtstreeks tot je gemeente.

Er bestaat een erfgoedlening aan een lage interestvoet voor werken aan vastgesteld erfgoed

TIP: Ga je voor energetisch advies te rade bij een regionaal energiehuis? Vermeld dat je woning over erfgoedwaarde beschikt. zodat de consulent hier rekening mee houdt.